ورود | ارتباط با ما  
 

 ماده 1

   تعریف

 ماده 2

   هدف

 ماده 3

   شرایط متقاضی تاسیس مدرسه فوتبال

 ماده 4

   امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای تاسیس مدرسه فوتبال

 ماده 5

   شرایط و صلاحیت مربیان فعال در مدرسه فوتبال

 ماده 6

   نیروی انسانی

 ماده 7

   وظایف مدارس فوتبال 

 ماده 8

   نحوۀ عضوگیری مدارس فوتبال 

 ماده 9

   انواع مدارس فوتبال 

 ماده 10

   درجه مدارس فوتبال 

 ماده 11

   امور مالی مدارس فوتبال  

 ماده 12

   نظارت

 ماده 13

   رابطۀ حقوقی مدارس فوتبال با فوتبال آموزان

 ماده 14

   موارد انضباطی مدارس فوتبال

 ماده 15

   سایر الزامات قانونی

 ماده 16

   نتیجه

 ضمیمه 1

 ضمیمه 2

 ضمیمه 3

 ضمیمه 4

 ضمیمه 5


مقدمه

گسترش و توسعه رشته ورزشی فوتبال در سراسر کشور و دستیابی به مدارج بالای ترقی در این رشتۀ پرطرفدار و ارتقاء جایگاه قاره ای و جهانی فوتبال کشور عزیزمان ایران در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که آموزش علمی این رشته ورزشی با برخورداری از تکنولوژی مدرن و تدابیر سازمان یافته، از سنین پایه در مدارس فوتبال نونهالان و نوجوانان طراحی و اجرا گردد . لذا در راستای اجرای برنامه های آموزشی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران وماموریت های محوله به آکادمی ملی فوتبال وهمچنین جهت یکپارچه سازی آموزش های پایه در فوتبال کشور، آیین نامه مدارس فوتبال کشور تنظیم شده است که انشاءالله بتواند پاسخگوی بخش اعظم نیازهای جامعه ورزشی فوتبال کشور بوده و به سهم خود موجب توسعه فوتبال در استان ها و به تبع آن در سراسر کشور گردد. در اینجا لازم است از زحمات بیدریغ کلیه همکاران در فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال، هیاتهای فوتبال و سایر کارشناسان امر، که در راه تدوین این آیین نامه تلاشهای مجدانه بعمل آورده اند، تقدیر و تشکر نماییم.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون


                                                                                                          طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پردازش هوشمند البرز